Jump to Navigation

Simon Douzette

Släkten härstammar från SIMON DOUZETTE, f omkring 1670, som kom till Sverige omkring år 1700 från Frankrike. Simon gifte sig med Barbara Dorotea Breyer, född i Tyskland. Simon var regementspukslagare vid Skånska Ståndsdragonerna och från 1709 vid Västgöta kavalleri. Han och hans familj bosatte sig 1711 på tjänstebostället Sven Torstensgården, senare känd under namnet Pukaregården, i Sävare kyrkby, till vilken hörde Pukaregården i Hangelösa samt en gård i Bergums socken i Älvsborgs län.

Stamföräldrarna hade 11 barn, av vilka dock endast 3 söner och 2 döttrar har nu levande efterkommande. Av de äldre generationerna kom alla att ägna sig åt regementsmusiken, som "pukare", trumpetare och trumslagare. En medlem blev dock aktiv militär.

Av Konung Karl XII hade Simon fått det löftet att en av hans söner skulle efterträda honom i tjänsten. Det blev den tredje sonen, Johan Gustaf, som kom att göra detta och denne i sin tur efterträddes av en av sina söner. Under ett helt sekel kom nämnda regementes musikkårs chef därför att vara en Douzette. Pukaregården kom att innehas under tre generationer av släkten. Den tredje innehavaren dog 1819. Gården är alltså släktens stamgård, men det finns nu ingenting kvar av den. Vid skiftet utflyttades den från byn och nya byggnader uppfördes och efter sista världskriget blev den flygfält, 1941-1955.

Simons barn: (Ättlingar finns till de barn som är understrukna)

1. Carl Wilhelm, 1707 - 1779, Regementspukslagare vid Smålands kavalleriregemente
2. Simon, 1707 - 1736, Regementspukslagare vid Smålands kavalleriregemente
3. Johan Gustav, 1709 - 1793, Regementspukslagare vid Västgöta kavalleri
4. Dorothea, 1710/1715 - efter 1755, gift med Lars Månsson Brask

5. Petter, 1710/1715 - Okänt, Jordbrukare
6. Catharina Elisabeth, 1715 - 1717
7. Haqvisina Christina, 1717 - 1797, gift 1. Petter Friberg, 2. Johan Jan Luthman, trumpetare
8. Georgien, 1720 - 1794, Regementspukslagare, Trumpetare
9. Christian Fredrich, 1722 - 1722
10. Christer Fredrik, 1723 -
11. Regina Sophia, 1728 -1728

 

Douzette – men hur är vi släkt?

Carl Wilhelm, 1707-1770, död på Tomasgården, Vetlanda. Regementspukslagare vid Smålands kavalleriregemente.
Här finns släkterna Melander och Borén.

De sista i Sverige som var födda Douzette:
Ebba Douzette, 1885-1979
Frideborg Douzette, 1886-1974

Däremot har vi en medlem i denna grenen, Odd Douzette, Norge.

Medlemmar:
Anna-Stina Blomqvist, Emmeli Blomqvist, Karin Ceder, Eva Eriksson, Inger Eriksson, Anders Faxén, Inga Faxén, Jan Ivarsson, John Ivarsson, Marie Ivarsson, Per Ivarsson,
Per-Ivar Ivarsson, Sune Ivarsson, Johanna Varnander, Björn Weslien.

 

Simon, 1707-1736, död på Tomasgården Vetlanda. Regementspukslagare vid Smålands kavalleriregemente.
Här finns även släkten Melander. (Carl Wilhelms barnbarn Carl Wilhelm gifte sig med Simons barnbarn Christina Sophia = Sysslinggifte).

De sista som var födda Douzette:
Hulda Douzette, 1888-1977
Frida Douzette, 1890-1983

Medlemmar:
Charlotte Appelvang, Lillemor Appelvang, Sören Douzette, Britt Georgsson, Li Nyholm, Liselotte Nyholm, Mikael Svensson, Åke Widgren, Annelie Wigh.

Johan Gustaf, 1709-1793, död på Pukaregården, Sävare. Regementspukslagare vid Västgöra kavalleri.
Här återfinns släkten Ramberg, som idag har mänga ättlingar bl a i Norge, Finland och Australien. En annan gren har ättlingar i Tyskland.
Till Johan Gustafs gren hörde John Jansson. Från grenen Johan Gustaf kommer de flesta medlemmarna.

De sista som var födda Douzette:
Johan Douzette, 1902-1968
Sven Douzette, 1933-2013. Sven har en dotter Eva f 1958, född Douzette.
Pär Douzette, 1939-1988

Medlemmar Ramberg:
Marie Appelqvist, Ing-Marie Frid, Ylva Gustafsson, Ann-Mari Hermansson, Karin Hermansson, Stina Hermansson, Barbro Johansson, Sini Juuruskorpi, Yrjö Juuruskorpi, Roger Kjellqvist, Sirkka-Lisa Leino, Christina Lundkvist, Ingrid Pettersson, Peter Ramberg, Maria Selin, Ingrid Svensson, Staffan Törnqvist,

Medlemmar övriga:
Ingela Andersson, Ingegerd Augustsson, Johan Augustsson, Leif Augustsson, Siv Augustsson, Roger Björnberg, Anna-Lill Dahlström, Marianne Eriksson, Björn Gustafsson, Laila Gustafsson, Stefan Gustafsson, Valter Gustafsson, Britt-Marie Helldin, Mariann Hermansson, Börje Ingemarsson, Göran Jansson, Jan-Olof Jansson, Ulf Jansson, Irene Johansson, Roger Johansson, Sigrid Johansson, Eva-Marie Klasson, Kennet Klasson, Mattias Klasson, Ann-Catrine Lager, Christina Larsson, Barbro Lundqvist, David Lundqvist, Inga-Lill Lönn, Kerstin Osman, Anette Romare, Britt-Mari Sjögren, Rose-Marie Sjögren, Karolina Tjärnberg, Andreas Widell, Angelica Widell.

 

Dorothea, 1710/1715-efter 1755, död i Sävare. Gift med skräddarmästare Lars Månsson Brask. Släkten är inte helt utforskad och det är osäkert om det finns levande ättlingar. Inga medlemmar kommer från denna grenen.

 

Haqvisina Christina, 1717-1797, död i Rackeby. I andra giftet gift med Johan Luthman, trumpetare vid Majorens kompani av Adelsfanersregementet.
Här finns släkten Luthman. Släkten är inte helt utforskad. Inga medlemmar kommer från denna grenen.

 

Georgien, 1720-1794, död i Sävare. Regementspukslagare, Trumpetare. Gift, 2 barn avled i späd ålder. Släkten fördes inte vidare.

 Main menu 2

by Dr. Radut.